Ankieta

 

Mając na uwadze i stawiając sobie za cel szeroko pojętą integrację społeczną, zwracamy się
do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej magazynu „Echo Życia”.
 
Otrzymane od Państwa informacje stanowić będą podstawę do planowania metod współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Zakres merytoryczny ankiety pomoże nam w udoskonaleniu redagowania naszego magazynu oraz poszerzy zakres prezentowanych tematów.